joi, 3 februarie 2011

Elevii noştri demonstrează că ... ştiu !!!


În actualul context educaţional şi economic, se recomandă crearea unor relaţii mai strânse şi o abordare mai activă a şcolii faţă de întreprinderi. Experienţa diferitelor ţări europene indică o varietate de metode pentru a orienta şcolile cu profil tehnic să se implice mai mult în dezvoltarea cooperării instituţionale externe, de la abordarea liberală folosită în Olanda şi în Marea Britanie, la un sistem de contracte cu instituţii individuale bazate pe măsuri prestabilite, în ţările scandinave.
Construirea de reţele de colaborare între şcoli şi partenerii sociali şi colaborarea între şcoli reprezintă o modalitate evidentă de a asigura calitate şi programe de formare profesională corect concepute. Unităţile de învăţământ trebuie să îşi definească punctele forte în dialog strâns cu partenerii sociali şi să găsească noi soluţii pentru oferte educaţionale.
În învăţământul profesional şi tehnic, şcolile pot fi cu uşurinţă apreciate după numărul întreprinderilor (inclusiv micro-întreprinderi), cuprinse în reţeaua lor de cooperare. Cu alte cuvinte, şcolile trebuie să dezvolte mai mult cooperarea instituţională şi să investească mai mult în marketing şi în abilitatea de a-şi promova oferta.
Unităţile de învăţământ cu profil tehnic trebuie să conştientizeze faptul că au responsabilitatea de a sprijini întreprinderile şi de a constitui fundamentul unei dezvoltări susţinute a economiei şi a ocupării forţei de muncă. De asemenea, şcolile trebuie să asigure durabilitatea prin metode de predare care îndreaptă atenţia mai mult asupra inovării. Aceasta înseamnă că accentul trebuie să cadă pe spiritul întreprinzător şi pe abilităţile generale de a iniţia o afacere, de a se ocupa de distribuţie, logistică, vânzări sau producţie.
Obţinerea unui raport cost beneficii pozitiv înseamnă presiuni sporite asupra şcolilor. O şcoală care nu poate garanta un standard educaţional adecvat nu este necesară, în această afirmaţie, prin standard educaţional adecvat, înţelegând „loc de muncă după absolvire”.
În consecinţă, toate şcolile trebuie să poată garanta că elevii lor au capacitatea de a demonstra că ... ştiu, adică sunt echipaţi cu instrumentele de bază necesare pentru a obţine un loc de muncă.
Elevii de la COLEGIUL TEHNIC “TRANSILVANIA” care se pregătesc în domeniul Industriei Alimentare, demonstrează interes faţă de meseria aleasă, reuşesc să aplice în practică cunoştinţele de specialitate învăţate la clasă, iar agenţii economici parteneri sunt mulţumiţi de nivelul de pregătire teoretică şi abilităţile practice pe care aceştia şi le formează. Acest lucru ne face să privim cu încredere şi speranţă spre viitor, având satisfacţia că muncim cu folos.
prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe
- şeful Catedrei de Industrie Alimentară -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu