luni, 28 martie 2011

SIMPOZION NAŢIONAL “S.O.S. – PRODUCŢIA DE ALIMENTE !”COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA
BAIA MARE
- Catedra de Industrie Alimentară -

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi în data de 12 mai 2011, începând cu ora 1400, la

SIMPOZIONUL NAŢIONAL
“S.O.S. – PRODUCŢIA DE ALIMENTE !”
organizat în parteneriat cu:

-          INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ
-          CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ
-          UNIVERSITATEA DE  NORD – BAIA MARE
-          DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ şi pentru Siguranţa alimentelor Maramureş
-          COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORULUI Maramureş
-          AGENŢII ECONOMICI PARTENERI
                  
EDIŢIA I – 12 mai 2011

          Manifestarea are avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, Casa Corpului Didactic Maramureş şi Universitatea de Nord din Baia Mare

Argument:

Noul context economic şi educaţional din România, dar şi din Uniunea Europeană, obligă la o analiză atentă, pertinentă şi o reconsiderare legitimă şi fundamentată a tot ceea ce înseamnă la ora actuală produs alimentar de calitate, în general şi o alimentaţie sănătoasă pentru om, în special.
S.O.S. – ul nostru se doreşte a fi un semnal de alarmă pentru producătorii, consumatorii de alimente dar şi autorităţile responsabile de reglementarea sectorului alimentar, în ceea ce  priveşte pericolul reprezentat de alimentele necorespunzătoare dar şi o rampă de lansare pentru idei inovatoare care să aducă în domeniul alimentar:
S – siguranţă
O – oportunităţi
S – soluţii.
Într-o ,,societate a cunoaşterii”, aşa cum se doreşte la nivelul U.E. să fie societatea europeană în viitor, trebuie stabilit: DACĂ şi, mai ales, DE CE problema siguranţei alimentare nu poate fi neglijată ci, dimpotrivă, ea trebuie să fie pentru noi toţi o provocare permanentă.
Alimentele pot fi considerate factori ai mediului ambiant cu care omul contractează relaţii strânse în tot cursul existenţei sale. Cea mai importantă şi cea mai veche relaţie este determinată de faptul că alimentele furnizează organismului substanţele nutritive de care acesta are nevoie pentru asigurarea energiei necesare proceselor vitale, pentru sinteza substanţelor proprii şi pentru formarea substanţelor active (enzime, hormoni, etc), care favorizează desfăşurarea normală în procesele metabolice.
Alimentele consumate trebuie să asigure cantităţi optime din toate substanţele de care are nevoie organismul. Acest optim variază de la un individ la altul depinzând de vârstă, sex, felul şi intensitatea activităţii, precum şi de condiţiile mediului ambiant. Ţinând cont de aceste diferenţe o alimentaţie corectă denumită şi raţională sau ştiinţifică trebuie să realizeze un permanent echilibru între necesarul organismului şi consumul alimentar.
Alimentaţia corectă presupune însă îndeplinirea şi a unei alte condiţii esenţiale: produsele consumate să fie lipsite de agenţi nocivi sau aceştia să se găsească sub limitele dăunătoare. Cercetările efectuate în diferite ţări inclusiv în România, precum şi studiile întreprinse în cadrul unor organisme internaţionale (FAO/OMS) au demonstrat faptul că trebuie perfecţionat conceptul de calitate al alimentelor. În sensul acesta este necesar ca produsele alimentare să întrunească cele patru laturi inseparabile: valoare psiho-senzorială, valoare energetică, biologică şi igienică.

Obiective :
·        Abordarea realistă a unor probleme de sănătate, pe care le ridică alimentele nesănătoase.
·        Formarea şi exersarea abilităţilor şi aptitudinilor de informare ale elevilor.
·        Găsirea şi propunerea unor soluţii din partea celor implicaţi, atât în ceea ce priveşte latura educaţională, cât şi în ceea ce priveşte implementarea în activitatea de producţie alimentară a unor tehnologii ce au în vedere sănătatea consumatorilor.
·        Punerea laolaltă a tuturor factorilor interesaţi, în vederea formării unei atitudini comune, de sprijin reciproc şi colaborare între furnizorii de educaţie în domeniul alimentar, producătorii de alimente şi autorităţile cu responsabilitate în domeniul securităţii alimentare.
·        Promovarea de demersuri didactice în domeniul educaţiei, prin consolidarea relaţiei dintre creaţie, educaţie şi abilităţile practice ale elevilor precum şi asigurarea interdisciplinarităţii educaţiei.
·        Publicarea referatelor prezentate la Simpozion într-un  volum – CD certificat ISBN.
·        Publicarea celor mai bune lucrări în Carpathian Journal of Food Science and Technology, revistă cu apariţie bi-anuală acreditată CNCSIS, coordonată de Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Siguranţa Mediului, Alimentelor şi Sănătăţii - CCESMAS din cadrul Catedrei de Chimie-Biologie, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea de Nord din Baia Mare.

Grup ţintă:
·        cadre didactice şi elevi  din învăţământul  preuniversitar şi cadre didactice sau studenţi din învăţământul universitar de la specializările: Industrie alimentară, Alimentaţie publică, Biologie, Chimie.
·        cadre didactice de altă specialitate sau persoane interesate de tema Simpozionului.
·        agenţi economici având ca obiect de activitate producerea şi/sau comercializarea produselor alimentare.

Lucrările simpozionului:

Pentru o mai bună apreciere a lucrărilor, simpozionul se va desfăşura pe 4 secţiuni după cum urmează:
Secţiunea I:
Riscuri asociate producţiei şi/sau distribuţiei de alimente

Lucrările prezentate la această secţiune vor urmări identificarea factorilor ce pot afecta inocuitatea produselor alimentare, făcându-le astfel periculoase pentru sănătatea umană.
Coordonator secţiune:
·        ing.drd. Boltea Florin – inspector la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa alimentelor Maramureş şi cadru didactic asociat la Universitatea de Nord din Baia Mare
Secţiunea a II-a:
Alimentele tradiţionale şi cele ecologice în actualul context economic naţional şi  european
Lucrările prezentate la această secţiune vor urmări identificarea oportunităţii promovării produselor alimentare ecologice şi a celor tradiţionale, cu exemple concrete din zona geografică a participanţilor la Simpozion.
Coordonator secţiune:
·        prof.univ.dr.ing. Modoran Dorel – Universitatea de Nord Baia Mare
Secţiunea a III-a:
Eficienţă, eficacitate şi calitate în domeniul alimentar
            Lucrările de la această secţiune vor avea în vedere sporirea eficienţei în producţia de alimente prin adoptarea unor tehnologii noi şi obţinerea calităţii prin implementarea unor sisteme de management al calităţii.
Coordonator secţiune:
·        şef lucrări dr.ing. Giurgiulescu Liviu – Universitatea de Nord Baia Mare
Secţiunea a IV-a:
                  Alimente destinate persoanelor cu nevoi speciale
            Lucrările de la această secţiune vor avea în vedere identificarea persoanelor cu nevoi alimentare speciale, cum sunt persoanele supraponderale, cele ce suferă de obezitate, cu afecţiuni cardiace, hepatice, diabet, etc. şi propunerea unor produse alimentare, reţete de produse, raţii alimentare şi meniuri adecvate.
Coordonator secţiune:
·        prof.univ.dr.ing. Anca Mihaly Cozmuţa – Universitatea de Nord Baia Mare

Programul simpozionului:

Lucrările simpozionului vor avea loc la COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA din Baia Mare, str. 8 Martie, nr.7.
  • Ora 1400 – 1430 – deschiderea festivă a simpozionului;
  • Ora 1430 – 1530 – masă rotundă / dezbatere, pe tema „Siguranţa alimentară – o problemă actuală ce aşteaptă soluţii noi”;
  • Ora 1530 – 1600 – pauză de cafea;
  • Ora 1600 – 1900 – prezentarea lucrărilor pe secţiuni;
  • Ora 1900 – 1930 – evaluarea simpozionului;

Programul are caracter orientativ, organizatorii rezervându-şi dreptul de modificare în funcţie de numărul de participanţi, situaţii neprevăzute sau durata de desfăşurare a secţiunilor.

Informaţii suplimentare puteţi obţine contactând coordonatorul proiectului :
·        prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe – tel. 0729137990
Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu