vineri, 26 august 2011

Revista Şcolară Alimedia


           
            De ce încă o publicaţie cu caracter şcolar şi educativ, probabil se întreabă mulţi.
În peisajul publicistic al spaţiului on-line îşi face simţită prezenţa o apariţie nouă de revistă şcolară, ce vine să întregească Proiectul Media al Catedrei de Industrie Alimentară din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania din Baia Mare, ce are în componenţa sa începând cu anul şcolar 2010 – 2011:
·  Canalul media conţinând activităţi şi evenimente filmate ale Catedrei de Industrie Alimentară http://www.youtube.com/user/indalimTRANSILVANIA
·  Jurnalul electronic al Catedrei de Industrie Alimentară, ce prezintă în timp real informaţii la zi cu privire la activităţile educative ale şcolii noastre sau în care sunt implicaţi elevi şi profesori din şcoala noastră http://industrie-alimentara-transilvania.blogspot.com/
Revista şcolară “Alimedia”, având o apariţie bi-anuală va reflecta strădaniile elevilor şi profesorilor de a atinge obiectivele propuse la începutul fiecărui semestru şcolar. Având în vedere că această revistă poate fi accesată prin intermediul internetului şi de părinţii elevilor şi prietenii lor, motivaţia implicării în activităţile şcolare şi extraşcolare a acestora sperăm că va spori considerabil.
Dorim ca, întorşi din vacanţă, elevi şi profesori deopotrivă să putem avea un reper în direcţionarea propriei activităţi, reflectând într-un mod proactiv la ce am făcut, ce puteam face şi ce va trebui să facem în viitor.
Utilitatea unei reviste şcolare bine gândite în care elevii sunt implicaţi, nu poate fi pusă la îndoială. În noua “eră informatică” în care păşim încrezători, revistele tipărite tind însă să devină ceva anacronic, sfârşind prin a ajunge la coş înainte de a fi citite. Iată de ce realizatorii de publicaţii au în faţa lor o mare provocare, putând opta între eficienţă şi lucrul în zadar.
În urma sodajelor efectuate în rândul tinerilor, mari amatori de “spaţiu virtual”, se poate concluziona că pentru publicaţiile on-line viitorul arată ... bine.
De ce “Alimedia” ?
Denumirea Revistei Alimedia a rezultat prin “contopirea” cuvintelor “Aliment” şi “Media”, sugestive pentru domeniul de activitate al publicaţiei, primul fiind produsul finit al Industriei Alimentare pentru care Catedra de Industrie Alimentară pregăteşte forţă de muncă, iar cel de-al doilea este numele generic al unei importante ... puteri în stat.
În încheiere, o urare:
“Să fie într-un ceas bun !”

                                                                        prof.ing.Bonaţ Ioan Gheorghe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu