duminică, 29 aprilie 2012

“SOS – PRODUCŢIA DE ALIMENTE!”, ediţia II, 5-6 aprilie 2012Fişa Activităţii

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: COLEGIUL  TEHNIC  „TRANSILVANIA”, BAIA MARE, str. 8 Martie, Nr. 7, judeţul Maramureş
Nivelul / nivelurile de învăţământ: liceal
Numărul elevilor din şcoală: 1020
Numărul cadrelor didactice din şcoală: 71
Coordonatorul activităţii: BONAŢ IOAN GHEORGHE, Şef Catedră – Industrie Alimentară

  1. Titlul activităţii: Concurs de educaţie civică şi sănătate ”SOS – producţia de alimente!”
  1. Domeniul în care se încadrează:  Educaţie pentru sănătate  şi stil de viaţă sănătos
  1. Scopul activităţii: Promovarea de demersuri didactice în domeniul educaţiei, prin consolidarea relaţiei dintre creaţie, educaţie şi abilităţile practice ale elevilor precum şi asigurarea interdisciplinarităţii educaţiei.
  1. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
·        Abordarea realistă a unor probleme de sănătate, pe care le ridică alimentele nesănătoase.
·        Schimbarea mentalităţilor privind alimentaţia prin intensificarea activităţilor de educaţie în fiecare instituţie de învăţământ parteneră.
·        Realizarea unor schimburi de experienţă pe această temă între parteneri prin lucrările/materialele prezentate şi prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului .
·        Formarea şi exersarea abilităţilor şi aptitudinilor de informare ale elevilor.
·        Găsirea şi propunerea unor soluţii din partea celor implicaţi, atât în ceea ce priveşte latura educaţională, cât şi în ceea ce priveşte implementarea în activitatea de producţie alimentară a unor tehnologii ce au în vedere sănătatea consumatorilor.
·        Punerea laolaltă a tuturor factorilor interesaţi, în vederea formării unei atitudini comune, de sprijin reciproc şi colaborare între furnizorii de educaţie în domeniul alimentar, producătorii de alimente şi autorităţile cu responsabilitate în domeniul securităţii alimentare.
·        Publicarea celor mai bune lucrări de la secţiunile I şi II în numărul 3 al revistei on-line Alimedia, ISSN 2247 – 8078, http://www.gstehnic.ro/reviste/Alimedia3.pdf,  revistă cu apariţie bi-anuală editată de Catedra de Industrie Alimentară din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania.
·        Publicarea lucrărilor prezentate în cadrul secţiunii III, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, într-un  volum certificat ISBN.

  1. Elevi participanţi:
·        număr total de participanţi: 190 elevi
·        procent de participanţi din numărul total de elevi din grupul ţintă: 100%

  1. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 5 – 6 aprilie 2012, Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare.
  1. Descrierea activităţii: Concursul de educaţie civică şi sănătate „SOS - producţia de alimente!” este un proiect educaţional complex structurat pe 3 secţiuni:
I.       Concurs de eseuri „Mâncând sănătos, ne protejăm viaţa!”
Participanţii la această secţiune au avut de întocmit un eseu având ca scop sensibilizarea consumatorilor cu privire la tema propusă, cele mai reuşite lucrări fiind publicate în Revista Alimedia, ISSN 2247 – 8078, http://www.gstehnic.ro/reviste/Alimedia3.pdf.
II.    Concurs de desene, afişe şi spoturi video „ Alimentele – prieteni sau duşmani !”
Elevii participanţi la secţiunea II au avut ca sarcini de lucru realizarea de desene, afişe şi spoturi video, având ca temă promovarea unei alimentaţii sănătoase, produsul muncii lor fiind o „reclamă” la un produs alimentar sănătos sau o „antireclamă” la un produs alimentar cu efecte negative asupra sănătăţii. Cele mai reuşite lucrări au fost publicate în numărul 3 al Revistei Alimedia.
III.  Sesiune de comunicări ştiinţifice S.O.S.Siguranţă, Oportunităţi, Soluţii în domeniul alimentar !”
La secţiunea III elevii au participat în echipe mixte, profesor – elev, fiind implicaţi în găsirea şi propunerea unor soluţii în ceea ce priveşte implementarea în activitatea de producţie alimentară a unor tehnologii ce au în vedere sănătatea consumatorilor, toate lucrările acestei secţiuni fiind cuprinse într-un volum.
Parteneri:
-          INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ
-          CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ
-          UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA – CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
-          DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ şi pentru Siguranţa alimentelor Maramureş
-          agenţi economici parteneri

  1. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activităţii:
·        Creşterea interesului elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor pentru alimentaţia sănătoasă
·        Facilitarea schimburilor de experienţă între şcolile participante la acest proiect pentru promovarea bunelor practici în cadrul acestui tip de educaţie.
·        Realizarea activităţilor specifice propuse în proiect: organizarea concursurilor de eseuri, desene, afişe şi spoturi video, editarea de materiale educative pentru părinţi, copii şi cadre didactice.
·        Participarea unui număr mare de elevi, studenţi, cadre didactice, reprezentanţi ai agenţilor economici de profil, reprezentanţi ai autorităţilor responsabile de supravegherea şi reglementarea activităţilor din sectorul alimentar, presă, precum şi alţi membrii ai comunităţii locale, la prezentarea lucrărilor de la cele 3 secţiuni ale concursului.
  1. Precizaţi dacă elevii/părinţii/profesorii şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi realiza acest lucru:
Proiectul este gândit pentru a fi desfăşurat pe termen mediu sau lung, având în vedere interesul crescut al populaţiei pentru alimentaţia sănătoasă.
Prin activităţile propuse vom implica tot mai multe categorii de persoane cu responsabilităţi în asigurarea siguranţei alimentare şi vor fi încheiate noi parteneriate cu instituţii şcolare din ţară.

  1. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai interesantă:
S.O.S. – ul nostru se doreşte a fi un semnal de alarmă pentru producătorii, consumatorii de alimente dar şi autorităţile responsabile de reglementarea sectorului alimentar, în ceea ce  priveşte pericolul reprezentat de alimentele necorespunzătoare dar şi o rampă de lansare pentru idei inovatoare care să aducă în domeniul alimentar:
                                    S – siguranţă
                                    O – oportunităţi
                                          S – soluţii.
Nevoile elementare ale copiilor din orice colţ al lumii, sunt: un adăpost sigur, hrana sănătoasă, dragostea părintescă şi bineînţeles, educaţia. Astăzi, odată cu apariţia unei varietăţi atât de mari de alimente, multe dintre ele de calitate inferioară dar însoţite de reclame care asaltează televiziunile, revistele şi vitrinele magazinelor, unul dintre subiectele ce prezintă un mare interes este cel legat de alimentaţia sănătoasă a copilului.
Cu toţii ştim că alimentele pot fi pentru fiecare dintre noi, atât prieteni, dacă prin intermediul lor organismul nostru îşi procură elementele necesare proceselor vitale, dar şi duşmani, dacă în componenţa lor se regăsesc substanţe a căror proprietăţi contribuie la şubrezirea sănătăţii noastre. Acest risc ţine în mare măsură atât de atitudinea indiferentă sau ignorantă a familiei faţă de alimentaţia sănătoasă, cât şi de slaba implicare a instituţiilor şcolare în acest domeniu.
Comportamentul copilului se educă, inclusiv cel alimentar, dar pentru a obţine rezultate în acest sens este necesar ca toţi factorii care contribuie la educaţia lui să acţioneze ca o echipă şi să aibă acelaşi obiectiv: alimentaţia sănătoasă.
întocmit:
prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe

     Impresii despre “S.O.S. – PRODUCŢIA DE ALIMENTE!”, ediţia II, 5-6 aprilie 2012

 Impresia mea despre Concursul de educaţie civică şi sănătate „S.O.S. – Producţia de alimente!” este una foarte bună, deoarece am învăţat lucruri noi şi frumoase nu numai de la colegii noştri ci şi de la profesori, care m-au ajutat să înţeleg ce înseamnă o alimentaţie corectă şi sănătoasă.
            Participarea mea la acest concurs, a constat în realizarea unei lucrări ştiinţifice, împreună cu colega mea şi ajutată de doamna profesoară, precum şi prezentarea acesteia în faţa colegilor mei, a profesorilor prezenţi precum şi a invitaţiilor.
            Această activitate, a fost pentru mine, o experienţă frumoasă şi utilă care mi-a creat o emoţie puternică. Consider că participarea mea la acest proiect a adus un plus de informaţie atât mie cât şi celorlalţi participanţi.             
MICLE RAMONA - Clasa XII B
Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare

           Impresii despre “S.O.S. – PRODUCŢIA DE ALIMENTE!”, ediţia II, 5-6 aprilie 2012
Am ales ca activitate în săptămâna „Scoala Altfel” Concursul de educaţie civică – „S.O.S. – Producţia de alimente!” deoarece o consideram o oportunitate deosebită de-a învăţa elevii, alte lucruri, total diferite, de cele predate la clasă, bune pentru alimentaţia noastră.
            La această activitate au participat o categorie foarte variată de persoane, începând de la copii preşcolari, elevi din clasele I-VIII precum, elevi de la liceu şi studenţi şi nu în ultimul rând profesorii coordonatori, profesori de specialitate şi chiar profesori-doctori universitari, atât din judeţ cât şi din ţară.
            Fiecare participant a efectuat o lucrare, sub formă de desen, eseu sau lucrare de specialitate, pe teme de alimentaţie sănătoasă, foarte sugestive şi care au avut un efect pozitiv asupra participanţilor.
            Toate informaţiile din secţiunea de lucrări ştiinţifice au fost bine documentate, prezentate dinamic, cu imagini sugestive care să-ţi capteze atenţia.
            Consider că activitatea şi-a realizat scopul propus deoarece cei prezenţi au fost încântaţi de informaţiile primite, precum ţi interesul arătat prin numărul mare de participanţi.

                                prof. ing. FODO DANIELA - Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu