luni, 18 februarie 2013

Să ştii mai multe, să fii mai bun !!!

 ”SOS – producţia de alimente!”
Ediţia III, 4 aprilie 2013

A.                 INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: COLEGIUL TEHNIC „TRANSILVANIA”
Adresa completă: BAIA MARE, str. 8 Martie, Nr. 7
Coordonator proiect (nume şi prenume, funcţie): BONAŢ IOAN GHEORGHE, Şef Catedră – Industrie Alimentară

B.                 INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului: ”SOS – producţia de alimente!”
B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul:
·        Educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos
B3: Ediţia nr. III

C.                 REZUMATUL PROIECTULUI

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a.       Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 100 elevi şi 15 cadre didactice
b.      Beneficiarii direcţi şi indirecţi:
·        Beneficiari direcţi: elevi  din învăţământul primar, gimnazial şi liceal;
·        Beneficiari indirecţi: cadre didactice din învăţământul  primar, gimnazial şi liceal;
c.       Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
·        Lansarea şi promovarea proiectului pe site-ul www.gstehnic.ro, www.didactic.ro, http://industrie-alimentara-transilvania.blogspot.com şi mass-media (01.02.2013 – 28.02.1013)
·        Organizarea concursurilor locale, la nivel de unitate de învăţământ şi selectarea celor mai bune lucrări pentru faza naţională (01.03.2013 – 29.03.2013)
·        Organizarea fazei finale (01.04.2013 – 05.04.2013)
·        Evaluarea lucrărilor participante la faza finală (05.04.2013)
·        Editarea publicaţiilor menţionate în proiect (15.04.2013 – 31.05.2013)
d.      Descrierea activităţii finale (faza naţională):
            Unităţile de învăţământ participante la proiect, vor trimite lucrările selecţionate pentru faza naţională, în format electronic, la adresa de e-mail a concursului: sosproductiadealimente@yahoo.ro, alături de fişa de înscriere.
            Toţi participanţii vor primi diplomă de participare iar cele mai bune lucrări, vor fi premiate şi publicate în Revista Alimedia editată în cadrul Colegiului Tehnic Transilvania, ISSN 2247 – 8078.
e.       Parteneri organizare (alţii decât unităţile de învăţământ participante!).
·        Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş
·        Casa Corpului Didactic Maramureş
·        Universitatea Tehnică Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare
·        Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş
·        Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Maramureş
·        Agenţi economici parteneri

D.                PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) 
S.O.S. – ul nostru se doreşte a fi un semnal de alarmă pentru producătorii, consumatorii de alimente dar şi autorităţile responsabile de reglementarea sectorului alimentar, în ceea ce  priveşte pericolul reprezentat de alimentele necorespunzătoare dar şi o rampă de lansare pentru idei inovatoare care să aducă în domeniul alimentar:
                                    S – siguranţă
                                    O – oportunităţi
                                    S – soluţii.
Noul context economic şi educaţional din România, dar şi din Uniunea Europeană, obligă la o analiză atentă, pertinentă şi o reconsiderare legitimă şi fundamentată a tot ceea ce înseamnă la ora actuală produs alimentar de calitate, în general şi o alimentaţie sănătoasă pentru om, în special.
Într-o societate informată, aşa cum se doreşte să fie societatea europeană în viitor, problema siguranţei alimentare nu poate fi neglijată ci, dimpotrivă, ea trebuie să fie pentru noi toţi o provocare permanentă.
Astăzi, odată cu apariţia pe piaţă a alimentelor inferioare, cu preţuri scăzute, însoţite de reclame care asaltează televiziunile, revistele, vitrinele magazinelor, unul dintre subiectele viu discutate este cel legat de alimentaţia copilului.
Cercetările în domeniu au demonstrat că în timp ce o alimentaţie sănătoasă creşte vitalitatea organismului, eliminând riscul îmbolnăvirilor şi asigurând o dezvoltare armonioasă, alimentaţia nesănătoasă periclitează viaţa individului. Acest risc ţine în mare măsură atât de atitudinea nesănătoasă a familiei faţă de alimentaţia copilului, cât şi de slaba implicare a instituţiilor şcolare în educaţia pentru o alimentaţie sănătoasă a copilului. 
Aşa cum se ştie, comportamentul alimentar al copilului se educă. Dar pentru a obţine rezultate în acest sens este necesar ca toţi cei care contribuie la educaţia lui să acţioneze ca o echipă şi să aibă acelaşi scop.
D.2. Scopul proiectului
            Promovarea de demersuri didactice în domeniul educaţiei, prin consolidarea relaţiei dintre creaţie, educaţie şi abilităţile practice ale elevilor precum şi asigurarea interdisciplinarităţii educaţiei.
D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului
·        Abordarea realistă a unor probleme de sănătate, pe care le ridică alimentele nesănătoase.
·        Schimbarea mentalităţilor privind alimentaţia prin intensificarea activităţilor de educaţie în fiecare instituţie de învăţământ parteneră.
·        Realizarea unor schimburi de experienţă pe această temă între parteneri prin lucrările/materialele prezentate şi prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului .
·        Formarea şi exersarea abilităţilor şi aptitudinilor de informare ale elevilor.
·        Găsirea şi propunerea unor soluţii din partea celor implicaţi, atât în ceea ce priveşte latura educaţională, cât şi în ceea ce priveşte implementarea în activitatea de producţie alimentară a unor tehnologii ce au în vedere sănătatea consumatorilor.
·        Punerea laolaltă a tuturor factorilor interesaţi, în vederea formării unei atitudini comune, de sprijin reciproc şi colaborare între furnizorii de educaţie în domeniul alimentar, producătorii de alimente şi autorităţile cu responsabilitate în domeniul securităţii alimentare.
·        Publicarea celor mai bune lucrări în Alimedia, ISSN 2247 – 8078,  revistă cu apariţie bi-anuală editată în cadrul Colegiului Tehnic Transilvania din Baia Mare.
D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari.
·        elevi  din învăţământul primar, gimnazial şi liceal
D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii finale)
·        01.02.2013 – 31.05.2013
D.6. Descrierea activităţilor:
                      
                        a. Activitatea nr. 1
                        b. Titlul activităţii: Concurs de eseuri „Mâncând sănătos, ne protejăm viaţa!”
c. Data/perioada de desfăşurare: 4 aprilie 2013
d. Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare
e. Participanţi: elevi, studenţi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii,
    reprezentanţi ai agenţilor economici parteneri, etc.
f. Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Universitatea Tehnică din Cluj
    Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Casa Corpului Didactic, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş
g. Descrieţi pe scurt activitatea: Întocmirea unui eseu având ca scop sensibilizarea
    consumatorilor, cu privire la tema propusă şi trimiterea lui pe adresa de e-mail a concursului: sosproductiadealimente@yahoo.ro.
h. Beneficiari: elevi  din învăţământul primar, gimnazial şi liceal
i. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: publicarea celor mai bune eseuri în Revista
   Alimedia, ISSN 2247 – 8078.

                        a. Activitatea nr. 2
                        b. Titlul activităţii: Concurs de desene, afişe şi spoturi video „ Alimentele – prieteni sau
                            duşmani !”
c. Data/perioada de desfăşurare: 4 aprilie 2013
d. Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare
e. Participanţi: elevi, studenţi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii,
    reprezentanţi ai agenţilor economici parteneri, etc.
f. Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Universitatea Tehnică din Cluj
   Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Casa Corpului Didactic, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş
g. Descrieţi pe scurt activitatea: Se vor realiza desene, afişe sau postere, care vor fi
    scanate sau fotografiate şi trimise prin e-mail pe adresa concursului: sosproductiadealimente@yahoo.ro. Spoturile video vor fi trimise prin e-mail sau pe suport CD/DVD.
      h. Beneficiari: elevi  din învăţământul primar, gimnazial şi liceal
i. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: publicarea celor mai reuşite lucrări în Revista

                        a. Activitatea nr. 3
                        b. Titlul activităţii: Sesiune de comunicări ştiinţifice „S.O.S. – Siguranţă, Oportunităţi,
                            Soluţii în domeniul alimentar !”
c. Data/perioada de desfăşurare: 5 aprilie 2013
d. Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare
e. Participanţi: elevi, studenţi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii,
    reprezentanţi ai agenţilor economici parteneri, etc.
f. Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Universitatea Tehnică din Cluj
   Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Casa Corpului Didactic, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş
g. Descrieţi pe scurt activitatea: Găsirea şi propunerea unor soluţii din partea celor    implicaţi, în ceea ce priveşte implementarea în activitatea de producţie alimentară a unor tehnologii ce au în vedere sănătatea consumatorilor. Lucrările vor fi trimise prin e-mail la adresa: sosproductiadealimente@yahoo.ro
h. Beneficiari: elevi  din învăţământul primar, gimnazial şi liceal
i. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: publicarea celor mai bune lucrări în Revista Alimedia, ISSN 2247 – 8078.

D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului
·         Creşterea interesului tuturor categoriilor de persoane care se ocupă de îngrijirea, protecţia şi educarea copiilor din grădiniţe şi şcoli, pentru alimentaţia sănătoasă, prin realizarea unor campanii de informare şi difuzare în comunităţile partenere.
·        Facilitarea schimburilor de experienţă în cadrul parteneriatelor încheiate pentru promovarea bunelor practici din cadrul acestui tip de educaţie.
·        Realizarea activităţilor specifice propuse în proiect (elaborarea unor materiale informative, organizarea concursurilor de creaţie literară şi artistică, editarea de materiale educative pentru părinţi, copii şi cadre didactice).
·        Participarea unui număr mare de elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai agenţilor economici de profil, reprezentanţi ai autorităţilor responsabile de supravegherea şi reglementarea activităţilor din sectorul alimentar, presă precum şi alţi membrii ai comunităţii locale, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată în cadrul proiectului.
D.8. Prezentaţi modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
·        Realizarea unor campanii de informare, difuzare şi diseminare;
·        Elaborarea lucrărilor pentru publicaţiile propuse în proiect şi pentru sesiunea de comunicări ştiinţifice;
·        Realizarea materialelor prevăzute la secţiunea concursuri şi monitorizarea participanţilor;
·        Selectarea lucrărilor trimise în vederea publicării în Revista Alimedia;
·        Schimb de idei, materiale didactice şi educative între şcolile implicate în proiect.
D.9. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului
Proiectul este gândit pentru a fi desfăşurat pe termen mediu sau lung, având în vedere interesul crescut al populaţiei pentru alimentaţie.
Prin activităţile propuse vom implica tot mai multe categorii de persoane cu responsabilităţi în asigurarea siguranţei alimentare.
Vor fi încheiate noi parteneriate cu instituţii şcolare din ţară.
D.10. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia
·        Se vor iniţia programe de informare şi difuzare pentru comunitatea locală;
·        Se vor organiza evenimente cu caracter public la care va fi invitată comunitatea locală;
·        Se vor iniţia parteneriate locale, judeţene şi naţionale;
·        Lansarea şi promovarea proiectului pe site-ul www.cttransilvania.ro, www.didactic.ro, http://industrie-alimentara-transilvania.blogspot.com,  mass-media.
·        Mediatizarea proiectului în reviste de specialitate: Revista Alimedia.
D.11. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul:
Partener 1 – INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ
Partener 2 – CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ
Partener 3 – UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ NAPOCA – CENTRUL UNIVERSITAR NORD din Baia Mare, Facultatea de Ştiinţe
Partener 4 – DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ şi pentru Siguranţa alimentelor Maramureş
Partener 5 – COMISARIATUL  JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORULUI  maramureŞ

E.         ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT

a. Tipul unităţii de învăţământ (şcoală, liceu, palat, club): Liceu
b. Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 15
c. Numărul elevilor participanţi la proiect: 100
d. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora: 7 / industrie alimentară
e.  Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumeraţi mai jos titlurile proiectelor, perioada de desfăşurare şi finanţatorul/finanţatorii):
·        “S.O.S. – PRODUCŢIA DE ALIMENTE !”, Ediţia II, concurs de educaţie civică şi sănătate, cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale – 2012, aprobat prin nota MECTS nr.30644/21.02.2012, proiect finanţat din fonduri proprii.

F.      INFORMAŢII  DESPRE POTENŢIALII PARTENERI

       Unităţile şcolare partenere:
·        Universitatea Tehnică Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord, Baia Mare, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Chimie – Biologie, 430122, România, Str. Victoriei, nr. 76.
Tel.: 0262-276059,    Fax: 0262-275368
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu